Air Greenland fyldte 50 år og det blev fejret!

Credits

Air Greenland siger tak til de mange, der har hjulpet os med informationer, billeder og historier. Mange billeder stammer fra tidligere Områdechef Ole Dams samlinger. Yderligere er mange fundet i Air Greenlands arkiver, men desværre har man ikke været god til at notere navne på fotograferne, så listen nedenfor er desværre ikke komplet. Lad os høre fra dig, hvis du har taget et billede og ikke er på listen. 

Fotografer:
3-D Aviation, Air Greenland, Arne Fleischer, Christian Helweg, Claus Motzfeldt, Erik Gjørup Kristensen, Flemming Løvenvig, GØP, Hans Davidsen, Hotel Arctic, Jens Christensen, Jeppe Handwerk, Jesper Kunuk Egede, Johan Kellerman, John Henriksen, Kaj Siegstad/Air Alpha Greenland, Klaus Johansen, Kristian Krogh, Leiff Josefsen, Louise-Inger Lyberth, Mindmakers, Morten Rasmussen, Ole Dam, OY-REG.DK, Peter Bjerre, Poul-Jørgen Christensen, Rikke, Robbie Shaw, Sylvester Hvid & Co, Søren Davidsen, Utrecht Universitet.

Tekst i historieafsnit:
Søren Rasmussen/Pegasus Press

Billedtekster:
Jesper Kunuk Egede

Øvrig tekst:
Ole Dam, Peter Bjerre, Jesper Kunuk Egede og forfatterne i afsnittet 'Mit Air Greenland’

Versioneringer:
Aleqa Kleinschmidt, Hanne Brøns, Tupaarnaq Rosing Olsen og Maria Holm

 

Air Greenland thanks the many people who have helped us with information, pictures and stories. Many pictures come from former Area Manager Ole Dam’s collections. Others were found in Air Greenland’s archives, but many of them unfortunately lack the names of the photographers. The list below is therefore not complete, so let us know if you took one of the photos and you are not on the list.

Photographers:
3-D Aviation, Air Greenland, Arne Fleischer, Christian Helweg, Claus Motzfeldt, Erik Gjørup Kristensen, Flemming Løvenvig, GØP, Hans Davidsen, Hotel Arctic, Jens Christensen, Jeppe Handwerk, Jesper Kunuk Egede, Johan Kellerman, John Henriksen, Kaj Siegstad/Air Alpha Greenland, Klaus Johansen, Kristian Krogh, Leiff Josefsen, Louise-Inger Lyberth, Mindmakers, Morten Rasmussen, Ole Dam, OY-REG.DK, Peter Bjerre, Poul-Jørgen Christensen, Rikke, Robbie Shaw, Sylvester Hvid & Co, Søren Davidsen, Utrecht University.

Historical text:
Søren Rasmussen/Pegasus Press

Captions:
Jesper Kunuk Egede

Other text:
Ole Dam, Peter Bjerre, Jesper Kunuk Egede and the authors in the section 'My Air Greenland’

Translations:
Aleqa Kleinschmidt, Hanne Brøns, Tupaarnaq Rosing Olsen and Maria Holm