Air Greenland fyldte 50 år og det blev fejret!

Tilbageblik på Air Greenland

Tilbageblik på Air Greenlands historie af Ole Dam, arbejdet for selskabet 1962-2003.

Grønlandsfly stiftes – og de første år.

Indtil 1958 fandtes der ingen form for civil lufttrafik i Grønland. Et uheld med Den Kongelige Grøn-landske Handels (KGH's) skib m/s "Umanak" i april måned 1958, hvor skibet led et mindre havari ved Ivigtut efter nærkontakt med et isfjeld, gjorde det imidlertid nødvendigt at indsætte fly i en 3 ugers periode for at gennemføre befordringen af de strandede passagerer.

Hent resten af historien her (PDF fil)


Søfly operationer med Grønlandsfly.

Beretningen er bl.a. baseret på Ole Dams egne oplevelser i Kangerlussuaq og Nuuk. Bortset fra lokale faciliteter og hjælpemidler, var forholdene ved ekspedition af søflyene i kystbyerne generelt ens alle vegne, men da man kun havde fly fast stationeret i Nuuk, var der de øvrige byer sædvanligvis tale om transitekspeditioner – ankomster/afgange. I visse kystbyer deltog personale fra Grønlandsfly i arbejdet med reservationer og billetudstedelse på de lokale KGH-billetkontorer.

Hent resten af historien her (PDF fil)


Kangerlussuaq sommer 1962. Udsigt over den gamle lejr – "DAC Lejren".

Kangerlussuaq sommer 1962 – Havnen med det store com center.

Kulusuk december 1962
”Radiohytten” i det amerikanske militærtelt var eneste ”bygning” ved banen.
SAS ansatte i 1963 3 unge grønlændere i stationstjene-sten i Kastrup. De kom i sommeren 1964 til Grønland og arbejdede som Cabin Attendants på Catalina flyene hele sommeren. 2 af dem fortsatte som trafikassistenter hos Grønlandsfly.

S-55 helikopteren i Kangerlussuaq blev også anvendt til emergency operationer i Grønland. Her er den i Tasiilaq, hvortil den havde transporteret et barn. Heliopteren måtte adskilles og transporteres i et af basens store transportfly til Kulusuk, før operationen kunne gennemføres.