Air Greenland fyldte 50 år og det blev fejret!

Nyt land

 

Den 28. april 2001 landede Air Greenlands Twin Otter OY-POF på
den lille Tobias Ø ud for Grønlands NØ kyst.  Twin Otteren blev ført af
de erfarne piloter Jonas Finbogasson og Flemming Nørgaard. I forbindelse
med opholdet på øen blev der foretaget en række geodætiske og
geofysiske undersøgelser og det danske og grønlandske flag blev for
første gang hejst over øen. På billedet ses i tågen forskerholdet
bestående at geodæt Rene Forsberg, geolog Naja Mikkelsen,
landinspektør Jan Adelhard Christensen, geodæt Kristian Keller og en
canadisk geofysiker foran Twin Otteren, der den gang endnu ikke var
blevet malet med Air Greenlands karakteristiske farver.

Nyt land

DA AIR GREENLAND TOG NYT LAND I BESIDDELSE

Skrevet af: Naja Mikkelsen
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Air Greenland har sammen med et lille forskerhold været med til at tage nyt land i besiddelse. Det skete den 28. april 2001, da Air Greenlands legendariske Twin Otter med kendingsbogstaverne OY- POF landede på en lille ø ud for Nioghalvfjerds Fjorden på Grønlands NØ Kyst.  Den lille ø, der oprindeligt blev kaldt Tobias Ø eller Tobias Øer og senere kendt som Tuppiap Qeqertaa har en udstrækning på ca. 2 x 1.5 km og ligger i et fladvandet havområde ca. 80 km fra kysten. Den blev i 1993 endeligt lokaliseret af et tysk havforskningsskib og efterfølgende kortvarigt besøgt af en GEUS geolog.

Det var imidlertid først i 2001, da Air Greenlands Twin Otter landede på øen, at de grønlandske og danske flag blev hejst over øen. Formålet med besøget var primært at foretage en nøjagtig positionsbestemmelse af øen og tillige at udføre nogle geofysiske målinger. Twin Otteren startede den 28. april 2001 i strålende solskin fra Station Nord med Jonas Finbogasson og Flemming Nørgaard som piloter og turen gik rask mod målet – som dog efterhånden blev mere og mere sløret på grund af tåge og white out. Air Greelands erfarne piloter lod sig dog ikke slå ud af vejrforholdene, og da flyet var udstyret med ski var vi til alles glæde pludselig landet i den dybe sne på toppen af øens lille iskappe. Forskerholdet fik lavet de forskellige målinger godt hjulpet af piloterne – og flagene blev hejst på en til formålet medbragt lang landmålerstok. Og så var det tid til at vende tilbage til mod St. Nord – hvis flyet ellers kunne lette fra den lille sneklædte iskappe. Det lykkedes, og vi landede på St. Nord efter en vellykket flyvetur.

Tobias Ø er i øvrigt berømt fra polar litteraturen som ’Fatamorgana Øerne’. Tre medlemmer af Danmark Ekspeditionen mente således i 1907 under en nordgående slædetur at have set land mod øst, og i 1933 have geologen Lauge Koch under en flyvning med meget dårlig sigtbarhed set noget i området, som han anså for et land med høje fjelde. I 1937 rapporterede russiske forskere, der var kommet i drift på en isflage, at have set land på samme sted, og det fik Lauge Koch til i 1938 at udføre nogle flyvninger fra Svalbard over området for om muligt at lokalisere ’Fatamorgana Øerne’ og tage dem i besiddelse for den danske stat. Lauge Kochs anstrengelser var dog resultatløse. Efterfølgende har det danske Søværn gjort flere forsøg på at komme i land på Tobias Ø - og i 2003 lykkedes det så for de danske soldater under en højtidelighed at plante et dansk flag på Tobias Ø ud for Grønlands østkyst. Opdagelsen af Tobias Ø har for øvrigt betydet, at Grønlands havområde blev udvidet med 885 kvadratkilometer, da en aftale om grænsedragningen mellem Grønland og Svalbard blev underskrevet i 2006.

Der er således gået næsten 100 år siden Fatamorgana Øerne først blev rapporteret, og mange forsøg er efterfølgende blevet gjort for at finde øerne og tage dem i besiddelse for den danske stat. 

Men det var Air Greenland, som i 2001 var med til at hejse de første danske og grønlandske flag over Øen.